Persatuan Pesara Universiti Teknologi Malaysia (PESUTM) telah menggariskan 18 fasal dan dijadikan perlembagaan persatuan merangkumi nama, lambang persatuan, matlamat penubuhan, keahlian, bayaran yang dikenakan, pemberhentian dan pemecatan ahli, mesyuarat agung, jawatankuasa dan lain- lain.